Voorwaarden OK kleuranalyse Tool

De OK Tool is een kleuranalyse tool, ontwikkeld voor gebruik door Image professionals.

De gebruikerslicentie voor de OK Tool is persoonlijk en niet overdraagbaar. Hij geeft je het recht om bestanden van dit programma te gebruiken voor kleuranalyses bij je klanten.

Daarbij kun je:

 • de bestanden bewerken
 • de bestanden met daarin de foto van je klant opslaan op je computer,
 • de bewerkte bestanden met je klant delen tijdens een (online) consult,
 • Een van de beschikbare hand-outs aan je klant toesturen. Deze is als een Word document te downloaden en aan te passen. Zo kun je je eigen logo en contactinformatie toevoegen, maar ook naar behoefte de teksten aanpassen. Het is niet toegestaan om extra beelden uit de bestanden op te nemen in de hand-out of in enig ander bestand.

Wat niet?

Het is in geen geval toegestaan de materialen en inhoud van de OK Tool in enige vorm aan derden uitgebreid te demonstreren, uit te lenen, weg te geven of te verkopen. Dit geldt voor het volledige programma, maar ook voor elk deelbestand.

Het is niet toegestaan om de OK Tool in te zetten voor het opleiden van image consultants. In het geval je het programma daarvoor wilt gebruiken dien je daartoe een schriftelijke overeenkomst aan te vragen aan Image Companion.

Indien je handelt in strijd met deze licentie zal een inschatting worden gemaakt van de schade die voor Image Companion is ontstaan en zal deze schade aan jou in rekening worden gebracht.

Eigendom en auteursrecht van de OK Tool blijven in handen van Image Companion. Het is niet toegestaan het materiaal na te maken. Je krijgt automatisch toegang tot eventuele updates en aanvullingen die binnen 12 maanden na aanschaf uitkomen. Daarom is het advies om voor een kleuranalyse de meeste recente versie binnen te halen vanaf het online platform.

Voor de adviezen die je geeft ben je zelf verantwoordelijk. Image Companion kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade door verkeerd geïnterpreteerde of onjuist toegepaste informatie. Bij directe schade kan de schadevergoeding nooit meer bedragen dan de kostprijs van het aangeschafte product.

Voor specifieke regelingen dien je altijd in contact te treden met Image Companion, zodat een passende oplossing kan worden gezocht. Ik wens je veel plezier, succes en genoegen tijdens het werken met dit materiaal.

Gebruik

Om online kleuranalyses te verzorgen met de OK Tool heb je toegang nodig tot:

 • Het programma PowerPoint
  • onderdeel van MicroSoft Office
  • of het PowerPoint deel van het gratis verkrijgbare Libre Office
 • Een online meeting platform om te kunnen videobellen met je klant
  • Zoom
  • Jitsi
  • Skype
  • Google Meet
  • of vergelijkbaar

De OK Kleuranalyse tool bestaat uit een grote reeks presentatie bestanden.

Ze zijn genummerd in volgorde van de stappen die je dient te zetten om met het programma te werken, en in verschillende versies opgenomen voor optimale inzetbaarheid. De voor je klant relevante bestanden kun je opslaan op je computer in de versie van je klant (met de foto van je klant er in), als voorbereiding op je consult en het werken met je klant.

LET OP! Een bestand met een foto en naam van je klant is privacy gevoelige informatie, waar je vertrouwelijk mee om dient te gaan. Verwijder de bestanden na verloop van tijd van je computer, overeenkomstig je privacy reglement.

Heb je vragen, of blijkt iets niet goed te werken, stuur me dan alsjeblieft een e-mail. Dan wordt zo snel mogelijk een oplossing geboden.

Ik wens je veel plezier en succes met het werken met de OK kleuranalyse Tool.

Image Companion
Riet de Vlieger, AICI CIP
P/a Doornenburg 58
2402 KE Alphen aan den Rijn
RietdeVlieger@imagecompanion.nl