Main menu

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u  ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, en voor het onderhouden van contact.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, tot u ons verzoekt de gegevens uit de bestanden te verwijderen, bijvoorbeeld door uit te schrijven na ontvangst van een e-mail.

 

 

 

 

Imago Basics®
Doornenburg 58
2402 KE Alphen aan den Rijn

T (0172) 530 590 | info@imagecompanion.nl
KvK Rijnland 2806 5934 | BTW NL0724.50.459
IBAN nummer NL62 INGB 0006 1836 24